Impact Rapport CO2-compensatie van Zelst Automaten september 2017

CO2-compensatie is, na inzicht en reductie, een vervolgstap om te komen tot klimaatneutraal ondernemen. Van Zelst Automaten heeft gekozen om de impact op het klimaat te compenseren via het klimaatproject Cookstoves Oeganda. Door te investeren in Cookstoves Oeganda draagt Van Zelst Automaten bij aan het tegengaan van klimaatverandering, de verbetering van de gezondheid en duurzame ontwikkeling in Oeganda. De Climate Neutral Group heeft een impactrapportage gemaakt over 2016 wat inzicht geeft in de status en de positieve gevolgen van ons 100% klimaatneutrale beleid. U kunt de volledige impactrapportage downloaden onderaan dit bericht. Dit rapport biedt inzicht in de concrete bijdrage van Van Zelst Automaten aan het Cookstoves Oeganda project. Dit project heeft als doel om klimaatverandering tegen te gaan en de leefomstandigheden voor de lokale bevolking te verbeteren.

Klimaatverandering tegengaan

Het klimaatproject investeert in efficiënte cookstoves om deze toegankelijk te maken voor lokale huishoudens in Oeganda. De efficiënte cookstove heeft tot 50% minder hout of houtskool nodig waardoor er tot 50% minder broeikasgassen worden uitgestoten. Broeikasgassen zorgen ervoor dat de temperatuur op aarde snel stijgt. Het project zorgt voor minder luchtvervuiling en ontbossing is tegen gegaan wat een positief effect heeft op de biodiversiteit. Het project is geverifieerd door Gold Standard. Dit betekent dat het project naast gestelde eisen op CO2-reductie ook bijdraagt aan de totale leefomgeving en levensstandaard van de lokale bevolking.

Gezondheid lokale bevolking

Ruim een derde van de wereldbevolking kookt dagelijks op een open vuur, meestal binnenshuis. De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht voor de gezondheid. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan longziektes veroorzaakt door koken op open vuur; dat is meer dan aids, malaria en tbc bij elkaar. Door de compensatie van Van Zelst Automaten maken mensen gebruik van een efficiënte cookstove. Daarmee levert Van Zelst Automaten een aanzienlijke bijdrage aan de beperking van longziektes.

Duurzame ontwikkeling in Oeganda

Nieuw in het impact rapport is dat de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn toegelicht. De SDG’s bestaan uit 17 doelen die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’. Bovendien benadrukken de Verenigde Naties het belang dat iedereen, alle landen, overheid, burgers en het bedrijfsleven een rol hebben in het bereiken van deze doelen.
Het project Cookstoves Oeganda werkt voornamelijk aan zes van deze doelen waaronder: einde aan armoede, gezondheid en welzijn, fatsoenlijke banen en economische groei, het aanpakken van klimaatverandering en bevordert het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland.

Facts and Figures

Aantal cookstoves in gebruik

De efficiënte cookstoves worden door het klimaatproject toegankelijk gemaakt, hieronder een overzicht hoeveel cookstoves er sinds de start van het project in gebruik zijn. De institutionele cookstoves zijn grote cookstoves geplaatst in scholen en ziekenhuizen.

 Aantal mensen bereikt

Meer dan 1,78 miljoen mensen bereikt met efficiënte cookstoves
Dagelijks genieten mensen van een of meerdere maaltijd(en) bereid op een efficiënte cookstove. Het klimaatproject bereikt deze mensen met gezondheidsvoordelen omdat zij tot wel 70% minder rook inademen. Bovendien biedt het project de bevolking economische voordelen doordat zij door de cookstoves tijd en inkomen besparen.
Van Zelst Automaten bereikt omgerekend 3.658 mensen.

Werkgelegenheid

280 mensen hebben een vaste baan binnen het klimaatproject.
Daarvan werken circa 230 medewerkers in het productieproces en 50 mensen werken op kantoor en in de buitendienst bijvoorbeeld voor het geven van voorlichting/training. Er zijn meer dan 1.000 winkeliers die de efficiente cookstoves verkopen. De impact van Van Zelst Automaten heeft omgerekend 0,58 banen en voor de verspreiding van cookstoves via 2,05 winkeliers mogelijk gemaakt.

Sociaal en economische voordelen

Download de Impact Rapportage

Klik op de afbeelding om de impactrapportage te downloaden.

Reageer op dit bericht

(optioneel veld)

Er zijn geen reacties.