Impactrapport CO2-compensatie Van Zelst Automaten juni 2016

logo-Van-Zelst-200x103In 2015 is de Van Zelst Automaten organisatie 100% klimaatneutraal geworden door een groot aantal wijzigingen die wij in onze bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. Mede dankzij de inzet van onze medewerkers, en het projectteam dat we in het leven hebben geroepen, hebben deze maatregelen en voortdurend negatief effect op onze CO2-uitstoot.

De Climate Neutral Group heeft een impactrapportage gemaakt wat inzicht geeft in de status en de positieve gevolgen van ons 100% klimaatneutrale beleid. U kunt de volledige impactrapportage downloaden onderaan dit bericht.

De impact op het klimaat door Van Zelst Automaten

De CO2-voetafdruk 2015 van Van Zelst Automaten betreft: 541,6 ton CO2. Om een gevoel te krijgen wat deze uitstoot concreet betekent geven we dit even visueel weer:

boom

27.080 bomen moeten één jaar lang groeien om deze CO2 uitstoot te compenseren met zuurstof.
auto

Dezelfde CO2 uitstoot produceer je als je 53 keer met een benzine auto om de wereld rijdt (verbruik van 1 op 10).

Van Zelst Automaten heel bewust gekozen om de CO2-uitstoot te compenseren door deel te nemen aan het duurzame Gold Standard project: efficiënte cookstoves in Oeganda. Hiermee wordt niet alleen CO2-uitstoot gecompenseerd maar het project heeft tevens een positieve impact op het leven van de Oegandese gebruikers.

Het project efficiënte cookstoves in Oeganda

Het project heeft in samenwerking met de lokale Oegandese bevolking efficiënte cookstoves ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor de armste huishoudens in Oeganda. Door het slimme ontwerp van de cookstoves is significant minder hout(skool) nodig bij het koken en komt er bijna geen rook meer vrij. Dit heeft twee positieve gevolgen voor de gebruikers:

hout-verzamelen

Vrouwen zijn veel minder tijd kwijt aan het verzamelen van hout en hebben meer tijd voor werk en andere taken
rook-bij-open-vuur

Er is minder rookontwikkeling wat de gezondheid van de bewoners ten goede komt.

De status van het project

Het project ligt goed op schema wat betreft het voldoen aan de gestelde criteria in het projectplan. Er zijn in 2014 en 2015 gegevens verzameld en omgerekend naar de periode van één jaar om de cummulatieve jaarlijkse CO2-reductie uit te kunnen rekenen en te vergelijken met de jaarlijkse CO2-voetafdruk van deelnemers aan het project.

Van Zelst Automaten heeft een totale uitstoot van 541,6 ton CO2 en in deze tabel ziet u ons aandeel aan het Gold Standard project.

Tabel impactrapportage

Gerealiseerde reductie van de uitstoot van CO2e

De 408.809 geïnstalleerde cookstoves besparen in totaal 557.556 ton CO2e*. Door dit project wordt per huishouden van 5 personen gemiddeld 1,34 ton CO2e bespaard.

Aantal geplaatste efficiënte cookstoves

In de stedelijke omgeving, zoals bij dit project in de hoofdstad Kampala, vervangen de efficiënte cookstoves de traditionele inefficiënte cookstoves. De traditionele cookstoves verliezen warmte richting de pan die erop staat en geven meer rook af naar de omgeving. Het project breidt zich verder uit naar landelijke gebieden waar de cookstoves het koken op open vuur vervangen, wat leidt tot een nog grotere verbetering.

Er zijn 408.890 nieuwe schone cookstoves geïnstalleerd voor huishoudelijk gebruik. De productie en verkoop is met 38.285 cookstoves gestegen ten opzichte van 2014. In 2006 verkocht men gemiddeld 25 cookstoves per dag. dat is gestegen naar gemiddeld 105 cookstoves per dag behaald.

Er zijn 273 institutionele cookstoves geplaatst bij scholen, ziekenhuizen en restaurants die een CO2 reductie van 41 ton CO2e per cookstove hebben gerealiseerd.

Duurzame ontwikkeling van het project

Naast CO2 reductie, zijn er criteria m.b.t. de duurzame ontwikkeling van de lokale bevolking én de omgeving waaraan voldaan moet worden om het Gold Standard certificaat te verkrijgen. Deze impact op duurzame ontwikkeling geven wij hieronder weer:

Lokale economische ontwikkelingen en werkgelegenheid

Een groot bijkomend voordeel van dit project is de ondersteuning van de lokale economie en het creëren van werkgelegenheid. Ambachtslieden, productiemedewerkers, winkelmedewerkers en (kantoor)personeel die betrokken zijn bij de fabricage, verkoop en plaatsing van de cookstoves profiteren hiervan.
Mh2>Productie en distributie

De fabriek heeft de maximale productiecapaciteit van de efficiënte cookstoves bereikt. De CO2 credits zijn ingezet om te investeren in een tweede fabriek op het terrein. Het gebouw faciliteert een verbeterde kwaliteit, productie en het voorraadbeheer, met een inventaris van 20.000 cookstoves. De fabrikanten van de cookstoves blijven innoveren op kwaliteit en duurzaamheid.

Training en bewustwording

Om de lokale bevolking er bewust van te maken dat koken anders kan, is overtuigingskracht nodig. Het koken op open vuur is onderdeel van de cultuur en het gezinsleven. Het trainingsprogramma heeft 10 fulltime trainers in dienst en breidt zich nog steeds uit. Ook investeert het project in reclame via de radio om meer mensen in Oeganda te bereiken.

‘Women empowerment’

Women empowerment is een belangrijk additioneel voordeel van het project. Omdat vrouwen minder tijd hoeven te besteden aan het koken, hebben zij meer tijd en rust om zich meer op het gezin, om een opleiding te volgen of producten te maken die ze door kunnen verkopen.

Download de impactrapportage

Klik op de afbeelding om de impactrapportage te downloaden.

CO2-uitstoot impactrapportage Van Zelst Automaten

You may also like these posts

Reageer op dit bericht

(optioneel veld)

Er zijn geen reacties.