Klimaatneutrale koffie

Melange dOr koffiebonen verpakking medium

Je hebt duurzame koffie en klimaatneutrale koffie

Waar duurzame koffie zich vooral richt op sociaal maatschappelijke, economische en milieu aspecten van de koffiehandel, richt klimaatneutrale koffie zich op het neutraliseren van de negatieve CO2-impact op ons klimaat.

De Melange d’Or Futuro Verde koffiebonen zijn klimaatneutraal én 100% duurzaam!

Klimaatneutraal vanaf de koffieboon tot in uw koffiebeker

Onze wereldwijde CO2-uitstoot heeft grote gevolgen op ons huidige en toekomstige klimaat. De noodzaak om de CO2 uitstoot terug te dringen is urgent. Onze C02-uitstoot reduceren naar nul is een utopie want bij iedere (economische) activiteit produceren we CO2. Wat we wel kunnen doen is het negatieve aandeel CO2, bijvoorbeeld +100 ton CO2, te compenseren met een reductie van -100 ton CO2 elders op aarde, waardoor het netto aandeel CO2-uitstoot nul is.

Het neutraliseren van de impact van koffie op ons klimaat doen we door de negative CO2-impact van kweken van gewassen branden van koffie transport opslag het zetten van koffie en de afvalverwerking te compenseren. Deze zogenoemde klimaatcompensatie of CO2-compensatie verzorgen wij, als fabrikant van de Melange d’ Or Future Verde koffie, door de uitstoot van broeikasgassen over de gehele koffieketen te compenseren.

Onze aanpak is uniek en zorgt ervoor wij de CO2-uitstoot voor de koffiekweker, producent, handel en eindgebruiker compenseren!

Dus als CO2-vrije organisatie en bedrijven, instellingen en overheden die hun CO2-uitstoot willen reduceren, hoeft u alleen deze koffie in te kopen en niet meer uw eigen aandeel te compenseren. De CO2 is gecompenseerd van Cradle-to-Grave! De Melange d’Or Futuro Verde koffie is daarmee 100% Klimaatneutraal.

Cradle-to-Grave CO2 compensatie

Om de CO2 te compenseren zorgen veel organisaties ervoor dat hun eigen CO2-aandeel in de productlevenscyclus wordt gecompenseerd. Dit noemen we Cradle-to-Gate CO2-compensatie. De bekende klimaatneutrale koffie die nu in de handel en winkel verkrijgbaar is valt onder deze noemer. Als producent van Melange d’Or koffie wilden we een stap verder gaan en de CO2-uitstoot in de complete product levenscyclus compenseren, van Cradle-to-Grave.

Infographic koffie productlevenscyclus

Klimaatneutrale koffie Cradle to Grave

De keuze om de CO2 over de gehele product levenscyclus te compenseren heeft diverse redenen:

1. Voor organisaties die klimaatneutraal ondernemen: Door de CO2 te compenseren over de gehele product levenscyclus ontzorgen we deze organisaties. Bij de inkoop en consumptie van Melange d’Or koffie hoeft binnen de organisatie geen rekening te worden gehouden met de CO2 voetafdruk.

2. Voor organisaties de niet klimaatneutraal ondernemen: Wij nemen de verantwoordelijkheid en compenseren de CO2-uitstoot in hun deel van de productlevenscyclus.

3. Als organisatie en familiebedrijf willen wij een goede toekomst voor mens, dier en milieu zeker stellen. Een pro-actieve MVO programma biedt U en ons meer zekerheid om onze gezamelijke doelstellingen te behalen.