Van Zelst Automaten al ver met participatie

Van Zelst Automaten al ver met participatie

Morele en sociale verplichting

Maarten zegt oprecht te hopen dat zijn bedrijf straks meer mensen met een achterstand op de arbeids­markt in dienst kan nemen, zoals onder de noemer Participatiewet door overheid en werkgevers is af­gesproken. Hij zegt gedreven te worden door morele en sociale verplichtingen ten op zichte van de maatschap­pij.

“Maar dat geldt voor ons bedrijf al een groot aantal jaren. Natuurlijk helpt het daarbij dat voor dergelij­ke banen persoonsgebonden over­heidssubsidie beschikbaar is”. “Momenteel verzorgen we de drank-automaten bij de gemeente Eindhoven. Dat gebeurt door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Naar tevreden­heid. We praten met andere be­drijven om daar hetzelfde toe te passen.”

Totaalleverancier voor werk en horeca

Van Zelst profileert zich als totaal­leverancier voor werk en horeca. Dat vertaalt zich in twee takken: een horecagroothandel en die van leverancier van drank- en snoep­automaten.

Het bedrijf heeft ongeveer 100 mensen in dienst. Vier fte-plek­ken worden ingenomen door ie­mand met een achterstand op de arbeidsmarkt. Maarten van Zelst zegt oprecht blij te zijn met die mensen.

“We hebben iemand aangewezen om die mensen te begeleiden. Hij fungeert ook als eerste aanspreek­punt. Dat werkt goed. Van oudsher zijn banen in de logistie­ke sferen het meest geschikt. Je ziet dat die mensen zich snel doorontwikkelen. We hebben mensen in dienst die ook intern niet meer herkend worden als wsw’er.”

Hij zegt dat de positieve ervarin­gen zich binnen zijn bedrijf verta­len in een doelstelling tot verdub­beling van het aantal fte’s voor mensen met een afstand tot de ar­beidsmarkt.

Het mes snijdt aan twee kanten

Faruk Seferovic (27) ontvluchtte midden jaren negentig de burger­oorlog in Bosnië. Hij heeft een slecht gehoor en praat moeilijk. Eerder werkte hij in het magazijn bij Ikea, hij heeft verder twee jaar een ROC-opleiding gevolgd. Faruk zegt heel gelukkig te zijn bij Van Zelst.

“Ik doe hier allerlei werkzaamhe­den in het magazijn. Van de zo­mer heb ik een vast contract ge­kregen voor een full time baan. Ik ben gelukkig hier. Samenwerken met de collega’s gaat goed. Als ze zien dat ik iets niet begrijp leggen ze het nog een keer uit. Ik ben trots op mijn baan.”

Maarten van Zelst ziet het mes aan twee kanten snijden: “Ik kan zo mensen werk geven die daar anders veel minder kans op hebben. En het mooiste is als die mensen dan later zelf tegen je zeggen dat ze het gevoel hebben ook ècht werk te hebben, deel uit te maken van òns bedrijf.”

Samenwerken met collega’s gaat hier goed. Ik ben trots op mijn baan bij Van Zelst. Aldus Faruk Seferovic.


Bron: Eindhovens Dagblad 6 januari 2015 – Afbeelding: Jurriaan Balke

Reageer op dit bericht

(optioneel veld)

Er zijn geen reacties.